Privacyverklaring

TALIS Benelux maakt onderdeel uit van “TALIS” Group (TALIS Management Holding GmbH) gevestigd te Meeboldstraße 22, 89522 Heidenheim, DUITSLAND, met bedrijfsnummer HRB 729766. We hebben deze verklaring opgesteld om te laten zien dat wij waarde hechten aan uw privacy. Dit document beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen en verspreiden voor deze website:

“TALIS” behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen door de gebruikers op de hoogte te stellen van het bestaan van een nieuwe privacyverklaring.

Deze verklaring beschrijft het type persoonlijke informatie dat we over u kunnen verzamelen of dat u verstrekt als u de website: www.talis-benelux.com (onze “Website”) bezoekt en de procedures die we gebruiken om die informatie te verwerken.

Het verzamelen van informatie

“Persoonlijke informatie” houdt alle informatie gerelateerd aan / of geassocieerd met een persoon die gebruikt kan worden (of gecombineerd met andere informatie) om die persoon te identificeren. Persoonlijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot 1) contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer); 2) demografische gegevens (zoals geslacht, geboortedatum) en 3) online identificatoren (zoals IP-adres).

“Speciale categorieën gegevens” houden gegevens in die ethische oorsprong of het ras kunnen onthullen, politieke meningen, religieuze of filosofische geloofsovertuigingen, lidmaatschap van een vakbond, en het verwerken van genetische gegevens, biometrische gegevens met als enige doel het identificeren van een persoon, gegevens met betrekking tot gezondheid en gegevens over het seksleven van een persoon of zijn seksuele geaardheid.

We verzamelen informatie over u als u

de website gebruikt: we verzamelen persoonlijke informatie en gebruiksgegevens (zie onderstaande verklaring over “Google Analytics”) over u wanneer u ons contactformulier gebruikt, contact met ons opneemt via e-mail, een account aanmaakt om van een van de diensten gebruik te maken of anderszins persoonlijke informatie verstrekt. In het veld “uw bericht” kunt u ons verdere informatie geven over uw vraag en sommige van deze informatie kan onder de categorie speciale gegevens vallen die hierboven nader is toegelicht. Zorg er voordat u deze informatie met ons deelt voor dat u het geen probleem vindt om dit met ons te delen.

u zich via Social Media met ons verbindt: Wanneer u onze Social Media pagina’s bezoekt, kunnen de diensten, afhankelijk van uw privacy instellingen toegang hebben tot informatie die u verstrekt heeft aan het Social Media Platform.

Gebruik van gegevens “Google Analytics”: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een door Google Inc. (Google) geleverde web analytica dienst. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden, waardoor de website kan analyseren hoe de gebruikers de site gebruiken. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw gebruik van de website zal doorgestuurd worden naar en opgeslagen worden door Google op servers in de Verenigde Staten.

IP-anonimisatie is op deze website geactiveerd, dit houdt in dat uw IP-adres afgekort wordt binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen van deze overeenkomst binnen het Europese Economische Gebied. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar worden afgekort.

Google zal deze informatie gebruiken namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren en voor het opstellen van rapporten over de activiteit op de website voor de exploitanten van websites om ze overige diensten gerelateerd aan activiteiten op de website en gebruik van het internet te verstrekken.

Het IP-adres dat uw browser doorgeeft in het kader van Google Analytics, zal niet gecombineerd worden met andere gegevens die Google bezit. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat het kan zijn dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om in de toekomst niet door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-Out Browser Add-on te downloaden en te installeren voor uw huidige web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Gebruik van informatie

De persoonlijke informatie die u via deze website aan ons verstrekt wordt uitsluitend gebruikt in het kader van de gevraagde diensten en om vragen van u te beantwoorden en wordt alleen openbaar gemaakt indien dit wettelijk vereist is of door de rechtbank verordend wordt.

Waar slaan we uw informatie op

De informatie die u ons via deze website verstrekt wordt op veilige servers binnen de EU opgeslagen. Persoonlijke informatie die u ons verstrekt kan in enkele gevallen verwerkt worden door een van onze instanties buiten de EU. Indien dit het geval is vallen deze instanties onder de regels (“Bindende bedrijfsregels”) die hetzelfde beveiligingsniveau garanderen van uw Persoonlijke Informatie als instanties binnen de EU. Als we u een wachtwoord hebben gegeven voor toegang tot bepaalde delen van onze site, dan bent u er verantwoordelijk voor om dit wachtwoord geheim te houden. Deel dit wachtwoord met niemand. Helaas is het doorgeven van informatie via internet niet volledig veilig. We doen ons best om uw persoonlijke informatie te beschermen, maar we kunnen niet de veiligheid van de informatie die aan onze site verstrekt wordt garanderen, iedere overdracht is op eigen risico. Vanaf het moment dat we uw informatie ontvangen hebben gebruiken we strikte procedures en beveiligingsvoorzieningen om ervoor te zorgen dat het veilig is.

Uw rechten

De GDPR (de General Data Protection Regulation) specificeert vele rechten die personen hebben over de persoonlijke informatie die over hen is opgeslagen. “Talis” begrijpt het belang van deze rechten en heeft procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat personen hun rechten kunnen uitoefenen.

Recht op toegang – u heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, om een bevestiging te ontvangen dat het verwerkt is en om bepaalde voorgeschreven informatie te ontvangen over hoe het verwerkt is.

Recht op rectificatie (correctie) – Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te vragen dat uw persoonlijke informatie gecorrigeerd wordt als het niet accuraat, is of om het aan te vullen als het niet compleet is.

Recht om te worden vergeten – Onder bepaalde omstandigheden kunt u vragen om uw persoonlijke informatie te laten verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking – Indien er bepaalde omstandigheden van toepassing zijn heeft u het recht om de verwerking van uw informatie te beperken.

Recht om gegevens over te dragen – Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonlijke informatie te verplaatsen, kopiëren of over te dragen aan een andere organisatie of aan uzelf (u kunt ons vragen dit voor u te doen). Dit recht is alleen van toepassing als de verwerking gebaseerd is op de uitvoering van een contract en automatisch gedaan wordt.

Recht op bezwaar – Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van uw persoonlijke informatie als dit gebaseerd is op rechtmatige interesses, als het verwerkt is voor rechtstreekse marketing of als het verwerkt wordt voor statistische doeleinden.

Recht om een klacht in te dienen– U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw lidstaat als u denkt dat de verwerking van uw persoonlijke informatie door “TALIS” uw rechten schendt. Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft of een van bovenstaande rechten wilt laten gelden kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris gegevensbescherming (Jamie Slee): -    DPO@remove-this.talis-group.com

Voor algemene vragen: - talisbenelux@remove-this.talis-group.comAddress Details

TALIS BENELUX

Ewinkel 14 Unit 8
5431 ND Cuijk
Nederland

Tel: +31 (0)77 307 8200
Fax: +31 (0)77 307 8180 


Email: talisbenelux@remove-this.talis-group.com

 

 

Quick access menu