Privacyverklaring

TALIS Benelux maakt onderdeel uit van “TALIS” Group (TALIS Beteiligungs GmbH) gevestigd te Meeboldstraße 22, 89522 Heidenheim, DUITSLAND, met bedrijfsnummer HRB 742735. We hebben deze verklaring opgesteld om te laten zien dat wij waarde hechten aan uw privacy. Dit document beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen en verspreiden voor deze website:

“TALIS” behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen door de gebruikers op de hoogte te stellen van het bestaan van een nieuwe privacyverklaring.

Deze verklaring beschrijft het type persoonlijke informatie dat we over u kunnen verzamelen of dat u verstrekt als u de website: www.talis-benelux.com (onze “Website”) bezoekt en de procedures die we gebruiken om die informatie te verwerken.

Het verzamelen van informatie

“Persoonlijke informatie” houdt alle informatie gerelateerd aan / of geassocieerd met een persoon die gebruikt kan worden (of gecombineerd met andere informatie) om die persoon te identificeren. Persoonlijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot 1) contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer); 2) demografische gegevens (zoals geslacht, geboortedatum) en 3) online identificatoren (zoals IP-adres).

“Speciale categorieën gegevens” houden gegevens in die ethische oorsprong of het ras kunnen onthullen, politieke meningen, religieuze of filosofische geloofsovertuigingen, lidmaatschap van een vakbond, en het verwerken van genetische gegevens, biometrische gegevens met als enige doel het identificeren van een persoon, gegevens met betrekking tot gezondheid en gegevens over het seksleven van een persoon of zijn seksuele geaardheid.

We verzamelen informatie over u als u

de website gebruikt: we verzamelen persoonlijke informatie en gebruiksgegevens over u wanneer u ons contactformulier gebruikt, contact met ons opneemt via e-mail, een account aanmaakt om van een van de diensten gebruik te maken of anderszins persoonlijke informatie verstrekt. In het veld “uw bericht” kunt u ons verdere informatie geven over uw vraag en sommige van deze informatie kan onder de categorie speciale gegevens vallen die hierboven nader is toegelicht. Zorg er voordat u deze informatie met ons deelt voor dat u het geen probleem vindt om dit met ons te delen.

u zich via Social Media met ons verbindt: Wanneer u onze Social Media pagina’s bezoekt, kunnen de diensten, afhankelijk van uw privacy instellingen toegang hebben tot informatie die u verstrekt heeft aan het Social Media Platform.

TALIS ‘Cookie-kennisgeving’

Samenvattend
Wanneer u onze website bezoekt, vraagt de site uw browser om een klein stukje gegevens (tekstbestand) dat een cookie wordt genoemd, op te slaan op uw apparaat om bepaalde informatie over u te herinneren, zoals uw taalvoorkeuren of een unieke ID die voor statistieken gebruikt kan worden. Deze cookies worden door ons ingesteld, vooral door middel van ons analytische tool (Matomo). De cookies op deze website zijn eerste-partijcookies, wij staan niet toe dat cookies door derde partijen worden geplaatst, aangezien wij vinden dat de keuze van wie uw gegevens zou moeten hebben bij u zou moeten blijven.

De cookies die wij instellen hebben als doeleinden het analyseren van verkeer naar onze website, het vaststellen van delen van de site die meer verkeer ondervinden dan andere delen en het opsporen van alle mogelijke problemen met onze website.

Wij behandelen onze site op een manier die de privacy beschermt, de cookies die wij gebruiken staan alleen anonieme meldingen toe, wij maken geen gegevens openbaar aan derde partijen en wij staan geen marketing- of tracking-cookies toe op onze site.

Wij bombarderen u niet met toestemmingsverzoeken, aangezien u geen toestemming hoeft te verlenen, wij doen niets dat u niet van ons zou verwachten of waarvoor u toestemming zou moeten geven.

Tot slot vindt u links op onze website naar onze ‘social media’-pagina’s, houd er rekening mee dat wanneer u naar deze pagina’s navigeert de provider van de site cookies plaatst, het kan zijn dat u deze cookies storend vindt en daarom adviseren wij u uw cookies-voorkeuren in uw browserinstellingen in te stellen (hierover vindt u enkele aanwijzingen hieronder).

Wat zijn cookies?
Cookies (soms bekend als ‘tracers’ of ‘trackers’) zijn kleine tekstbestanden die worden gedownload op uw eindapparatuur (bijv. pc, smartphone) wanneer u toegang verkrijgt tot een website. Ze maken het mogelijk dat de website uw apparaat herkent en slaan informatie op over uw apparaat of acties die u hebt uitgevoerd.

Ze zijn niet allemaal slecht… net als bij de gebakken versie, kunnen bepaalde andere cookies goed zijn, de cookies die wij gebruiken helpen ons ervoor te zorgen dat de inhoud die wij verstrekken nuttig is voor u en stellen ons in staat te garanderen dat onze website functioneert volgens ontwerp, terwijl tegelijkertijd uw privacy beschermd wordt.

Cookies die wij gebruiken

CookieBeschrijvingDuurType
cb-enabledDit cookie wordt gebruikt om de bevestiging van de cookiebanner op te slaan.27 jaarFunctioneel
gm_confirmDeze cookie wordt gebruikt om de bevestiging van Google Maps op te slaan.7 dagenFunctioneel
yt_confirmDeze cookie wordt gebruikt om de bevestiging van YouTube op te slaan.7 dagenFunctioneel

Wat doen ze? Waarom hebben we ze nodig? Wat voor invloed hebben ze op u?
De cookies die wij gebruiken stellen ons in staat analyses te produceren over het gebruik van onze website, door het plaatsen van de cookies zijn wij in staat te zien met welke delen van onze website u interageert, hoe lang, en enkele andere belangrijke kenmerken te identificeren die wij kunnen analyseren om onze site te verbeteren.

Wij hebben ze nodig om onze website en de kwaliteit van de informatie die wij verstrekken continu te kunnen verbeteren. Zonder de inzichten die wij verkrijgen uit deze ‘cookies’ zouden wij niet in staat zijn te identificeren welke informatie nuttig is voor u, welke delen van de website wij misschien kunnen verbeteren en of er inderdaad problemen zijn met de website als geheel (bijv. een denial of service-aanval).

Wij behandelen onze website op een manier die de privacy beschermt om ervoor te zorgen dat het gebruik van onze site geen negatief effect op u heeft. De ‘cookies’ die wij gebruiken produceren anonieme informatie en die informatie wordt alleen door ons gebruikt, wij staan andere bedrijven niet toe om u te traceren en wij sturen u geen ongewenste of ongevraagde informatie. Kortom, het effect van ons cookiegebruik is over het algemeen positief en heeft geen direct effect op u, aangezien wij u niet identificeren.

Meer over Matomo
Een paar van de redenen waarom wij Matomo hebben gekozen voor het leveren van onze analyses:

Om meer te weten te komen: https://matomo.org/

Hoe u cookies kunt controleren / wissen
Chrome

 1. Ga naar de 3 stippen rechtsboven op het scherm, selecteer ‘instellingen’.
 2. Selecteer op het linkermenu ‘privacy en veiligheid’.
 3. Selecteer ‘cookies en andere sitegegevens’
 4. Kies daarna de ‘cookie’-optie die uw voorkeur heeft.

Firefox

 1. Selecteer in het ‘tools’-menu ‘opties’ (als de menubalk verborgen is, op ‘alt’ drukken om deze zichtbaar te maken)
 2. Bovenin het scherm dat verschijnt, klikken op ‘privacy’
 3. Om cookie-instellingen te beheren in het pull-down menu onder ‘geschiedenis’, ‘aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken’ selecteren. De instellingen activeren of deactiveren door de vakjes naast iedere instelling aan te vinken of af te vinken.
 4. Om individuele cookies te bekijken of te verwijderen, klikken op ‘individuele cookies verwijderen’.
 5. Om alle cookies te verwijderen, in het ‘geschiedenis’-menu ‘uw recente geschiedenis wissen’ selecteren. Klik op de pijl naast de details om het menu uit te breiden, controleer de punten die u wilt wissen en klik daarna op ‘nu wissen’.

Internet Explorer

 1. In het ‘tools’-menu of het pull-down menu voor tools rechtsboven in het scherm ‘Internetopties’ selecteren.
 2. Om cookie-instellingen te beheren, het ‘privacy’-tabblad selecteren en klikken op ‘uitgebreid’. Om de automatische cookie-instellingen te overschrijven, klikken op ‘automatische cookie-afhandeling overschrijven’ en daarna uw keuzes maken met gebruik van de radio-knoppen.
 3. Om individuele cookies te bekijken of verwijderen, het tabblad ‘algemeen’ selecteren. Onder ‘browsergeschiedenis’ klikken op ‘instellingen’. Selecteer ‘voorwerpen bekijken’ of ‘bestanden bekijken’.
 4. Om alle cookies te verwijderen onder browsergeschiedenis klikken op ‘wissen’, ‘cookies controleren’ en klikken op ‘wissen’.

Safari

 1. Met open browser in het Safari-menu ‘voorkeuren’ selecteren.
 2. In de Safari-voorkeuren klikken op ‘privacy’.
 3. Om cookie-instellingen te beheren, naast ‘cookies blokkeren’ ‘van derde partijen en adverteerders’, ‘altijd’ of ‘nooit’ selecteren.
 4. Om individuele cookies te bekijken of verwijderen, klikken op ‘details’, de cookie om te wissen selecteren en klikken op ‘verwijderen’.
 5. Om alle cookies te verwijderen, ‘alle websitegegevens verwijderen’ selecteren. In het scherm dat verschijnt ‘nu verwijderen’ selecteren.

Gebruik van informatie

De persoonlijke informatie die u via deze website aan ons verstrekt wordt uitsluitend gebruikt in het kader van de gevraagde diensten en om vragen van u te beantwoorden en wordt alleen openbaar gemaakt indien dit wettelijk vereist is of door de rechtbank verordend wordt.

Waar slaan we uw informatie op

De informatie die u ons via deze website verstrekt wordt op veilige servers binnen de EU opgeslagen. Persoonlijke informatie die u ons verstrekt kan in enkele gevallen verwerkt worden door een van onze instanties buiten de EU. Indien dit het geval is vallen deze instanties onder de regels (“Bindende bedrijfsregels”) die hetzelfde beveiligingsniveau garanderen van uw Persoonlijke Informatie als instanties binnen de EU. Als we u een wachtwoord hebben gegeven voor toegang tot bepaalde delen van onze site, dan bent u er verantwoordelijk voor om dit wachtwoord geheim te houden. Deel dit wachtwoord met niemand. Helaas is het doorgeven van informatie via internet niet volledig veilig. We doen ons best om uw persoonlijke informatie te beschermen, maar we kunnen niet de veiligheid van de informatie die aan onze site verstrekt wordt garanderen, iedere overdracht is op eigen risico. Vanaf het moment dat we uw informatie ontvangen hebben gebruiken we strikte procedures en beveiligingsvoorzieningen om ervoor te zorgen dat het veilig is.

Information retention

“TALIS” processes Personal Information in accordance with strict pre-determined storage periods, these differ according to the type of Personal Information collected and the purpose of the processing. For more information on the retention periods for the Personal Information we hold on you, please contact the Data Protection Officer on the email address outlined below.

Uw rechten

De GDPR (de General Data Protection Regulation) specificeert vele rechten die personen hebben over de persoonlijke informatie die over hen is opgeslagen. “Talis” begrijpt het belang van deze rechten en heeft procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat personen hun rechten kunnen uitoefenen.

Recht op toegang – u heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, om een bevestiging te ontvangen dat het verwerkt is en om bepaalde voorgeschreven informatie te ontvangen over hoe het verwerkt is.

Recht op rectificatie (correctie) – Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te vragen dat uw persoonlijke informatie gecorrigeerd wordt als het niet accuraat, is of om het aan te vullen als het niet compleet is.

Recht om te worden vergeten – Onder bepaalde omstandigheden kunt u vragen om uw persoonlijke informatie te laten verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking – Indien er bepaalde omstandigheden van toepassing zijn heeft u het recht om de verwerking van uw informatie te beperken.

Recht om gegevens over te dragen – Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonlijke informatie te verplaatsen, kopiëren of over te dragen aan een andere organisatie of aan uzelf (u kunt ons vragen dit voor u te doen). Dit recht is alleen van toepassing als de verwerking gebaseerd is op de uitvoering van een contract en automatisch gedaan wordt.

Recht op bezwaar – Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van uw persoonlijke informatie als dit gebaseerd is op rechtmatige interesses, als het verwerkt is voor rechtstreekse marketing of als het verwerkt wordt voor statistische doeleinden.

Recht om een klacht in te dienen– U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw lidstaat als u denkt dat de verwerking van uw persoonlijke informatie door “TALIS” uw rechten schendt. Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Neem contact op met onze FGB

U kunt voor alle problemen of vragen / verzoeken die u hebt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming met behulp van onderstaande contactgegevens:
Naam: Jamie Slee
E-mail: DPO@remove-this.talis-group.com
Tel: +49 7321 320 0

Address Details

TALIS BENELUX

Ewinkel 14 Unit 8
5431 ND Cuijk
Nederland

Tel: +31 (0)77 307 8200
Fax: +31 (0)77 307 8180 


Email: talisbenelux@remove-this.talis-group.com

 

 

Quick access menu